Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi - Dental Yazılım, Dental Program, Diş Hekimi Yazılımı - Dental Asistanım

Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi

 1. Taraflar
 • Bu sözleşme online dental klinik yönetim sistemini (ürün olarak anılacaktır) sağlayan, Halaskargazi Mah. Halaskargazi Cad. Trak Apt. No:82 D.3 Şişli, İstanbul Türkiye (0850 888 58 06) adresine mukim Dijitorya Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret Limited Şirketi – (Dental Asistanım olarak anılacaktır) ile 11. maddede detayları ile tariflenen kişi/kurum(Müşteri olarak anılacaktır) arasında ürün ve ürüne ait olan https://www.dentalasistanim.com internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin (Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile yapılacağını belirtir.
 • Sözleşme esnasında verilen bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından bu bilgilerin hatasız, eksiksiz ve doğru verdiği varsayılmaktadır. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
 1. Konusu
 • İş bu sözleşme müşterinin sözleşme esnasında vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olduğu hizmet kullanımlarını ve alacağı hizmetler karşılığında Dental Asistanım ’a ödeyeceği ücretleri, bu ücretlerin karşılığında Dental Asistanım ’ın müşteriye sunacağı hizmetleri düzenleyecektir.
 • Dental Asistanım, ileride şirket yapısında oluşabilecek değişiklikler nedeniyle, işbu Sözleşme kapsamındaki işin bir başka şirkete devredilmesi söz konusu olduğu durumda, Sözleşmeyi sözü edilen yeni firmaya, aynı koşullarda devredebilecektir. Bu durum sözleşmenin yükümlülüklerinin yeni firma ve müşteri tarafından aynen yerine getirmesine bir engel teşkil etmeyecektir.
 1. Sorumluluklar
 • Dental Asistanım sunduğu üründe Diş Hekimi muayenehanelerine yönelik randevu takibi, hasta bilgileri ve takibi, gelir-gider takibi, raporlama, sms ve e-posta ile bilgilendirme, tedavi bilgileri girişi ve takibi, hastaya ilişkin dosya kayıt etme gibi yönetimsel işlemlerin otomasyona bağlanmasını taahhüt eder. Ürün 7/24 çevrimiçi olarak çalışan yapısıyla istenilen her yerde muayenehane yönetim işlemlerine ulaşılmasına imkân tanıyacaktır. Dental Asistanım, ücretin tahsili ile beraber söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt etmektedir.
 • Dental Asistanım, müşterinin ürüne yükleyeceği dosyalar için 1GB ve bu dosyaların yedekleri için 1GB olmak üzere toplamda 2GB veri alanını müşteriye tahsis edecektir. Asıl veri alanının dolması ve müşterinin talep etmesi durumunda ekstra veri alanı ayrıca ücretlendirilerek müşterinin kullanımına tahsis edilecektir.
 • Müşterinin sisteme metinsel veri (hasta bilgileri, tedavi bilgileri, ajanda kayıtları gibi) girmek suretiyle yaptığı kayıtların tutulacağı veri tabanı alanları için herhangi bir kısıtlama ve ek ücretlendirme bulunmayacaktır.
 • Ürün ücretlendirmesi, lisans başlangıcında aylık, yıllık ve süresiz kullanım ücretlendirilmesine göre yapılacak olup lisans bitimine kadar kullanıcılar herhangi bir ücret ödemeyeceklerdir. Lisans ücreti KDV dâhil olarak toplam miktar şeklinde belirtilerek müşteri tarafından tek seferde fatura karşılığı ödenecektir.
 • Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra Dental Asistanım, sözleşmede detayları belirtilen hizmete ilişkin erişim bilgilerini ve şifreleri müşteriye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin gizliliği müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan Dental Asistanım sorumlu tutulamaz.
 • Müşteri aldığı hizmet dahilinde Dental Asistanım tarafından müşteriye yapılan veya sitede yayınlanan beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, hizmetten faydalanırken Dental Asistanım tarafından yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu üründe kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz, devredemez.
 • Dental Asistanım yalnızca Ürün’e ilişkin altyapı ve hizmeti sağlamakta olup Ürün’de oluşturulan ve paylaşılan bilgi ve belgelere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteri, Ürün’de oluşturulan belgelerin veya Ürün’e yüklenen bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, Ürün dahilinde barındırdığı tüm bilgi ve dokümanlardan, e-posta, sms hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Ürün’de oluşturulan ve paylaşılan içeriklerin ve bunlarla ilgili diğer süreçlerin sosyal güvenlik ve iş hukuku başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olmasının sağlanması münhasıran Müşteri’ye aittir. Ürün’ün işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun olmayan şekilde kullanımı nedeniyle, Müşteri’nin Ürün’den faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilinecek olup, bu konuda doğabilecek uyuşmazlıklardan dolayı Dental Asistanım herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Müşteri, Ürün’e Müşteri tarafında kişisel verileri yüklenecek hesaplar bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatına haiz olduğunu, kişisel verilerin Ürün’e yüklenmesi ve veri işleyen sıfatını haiz Dental Asistanım tarafından bu verilerin işlenmesi de dahil olmak üzere bu kapsamda Müşteri tarafında Ürün’e kayıt edilmiş hesaplardan gerekli onayların alınması, Müşteri tarafından Ürün’e kayıt edilmiş hesaplara gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin münhasıran kendi sorumluluğunda olduğunu, bu kapsamda Dental Asistanım’ın maruz kalabileceği her türlü talep ve zararın kendisine rücu edileceğini kabul eder.
 • Müşteri, Dental Asistanım’ın, Ürün kapsamında Müşteri veya Müşteri tarafında ürüne kayıt edilmiş hesaplar tarafından paylaşılan bilgi ve belgeleri kullanarak, söz konusu bilgi ve belgeler içindeki kişisel verileri anonimleştirmek suretiyle, Müşteri ya da Müşteri tarafında ürüne kayıt edilmiş hesapların kimliğini ifşa etmeden istatistiki değerlendirmeler yapabileceğini kabul eder.
 • Dental Asistanım tarafından Site ve Ürün’ün iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde Site’ye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol(IP) adresi, Site’ye erişilen saat, Site’de bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Site’ye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin İnternet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
 • Dental Asistanım, Müşteri’nin bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde, yasal gereklere uygun hareket etmek ve Dental Asistanım’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ve Ürün ve Dental Asistanım’ın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
 • Site ve ürün’ün virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Müşteri’nin kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir.
 • Dental Asistanım, Ürün’de değişiklikler yapma, Ürün’ün yeni sürüm, yayın, genişletilmiş biçimlerini vb. çıkarma, Ürün’e yeni özellikler ekleme veya mevcut özelliklerini kaldırma hakkına sahiptir.
 • Dental Asistanım ürüne müşteri tarafından kayıt edilmiş bilgileri müşterinin bilgisi olmaksızın hiçbir kurum, kuruluş ve 3. şahıs ile paylaşmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Dental Asistanım ürüne müşteri tarafından kayıt edilmiş bilgileri müşterinin kendi bilgisayarına aktarabileceği bir alt yapıyı her zaman hazır bulunduracağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Dental Asistanım, verdiği hizmeti sözleşme tarihinden itibaren en az 5 yıl süreyle kesintisiz olarak vereceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Dental Asistanım sağladığı ürün ve hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-posta, sms ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama sorumlulukları Dental Asistanım’ a aittir. Dental Asistanım müşterinin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabi tutacağını taahhüt eder. Buna rağmen doğal afetler veya kamu yaptırımlarından dolayı Dental Asistanım hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hasarlardan ve zarardan Dental Asistanım sorumlu değildir.
 • Dental Asistanım, sunduğu ürün ve hizmetleri süresi bitiminden sonra durdurma veya hizmeti tamamen iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Süresi dolmuş veya ödemesi sağlanmamış hizmetlerin iptalinden sonra Dental Asistanım’ ın herhangi bir veri kaydı tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • Hasta randevu takip bilgileri ve muayenehane gelir-gider takibi işlemleri, hasta bilgileri kullanım sorumluluğu e-posta ve sms kullanım sorumluluğu müşteriye aittir. Dental Asistanım bu bilgi ve hizmetlerin planlı bakım ve %0,1 altında kalan süreçte yaşanabilecek arıza durumları haricinde 7/24 müşteri tarafından ulaşılabilir olacağını taahhüt eder.
 • Dental Asistanım, Toplu mail gönderimi ya da İsteksiz mail iletimi (spam e-mail) hizmeti sunmamaktadır. Sağlamış olduğu hizmetler üzerinden bu tarz gönderimler yapılamaz. Bu tarz gönderimlerin yapılması durumundan doğabilecek her türlü sorumluluk Müşteriye aittir.
 • Dental Asistanım Sağlık.NET sistemine veri gönderimi için herhangi bir ekstra ücret talep etmeyecektir. Ancak kamu kuruluşlarının veri gönderimi için Dental Asistanım’dan ücret talep etmesi durumunda, Dental Asistanım bu maliyetleri müşteriye yansıtma hakkını saklı tutar.
 1. Fikri Mülkiyet Hakları
 • Ürün içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere, Dental Asistanım’a ait sistemler ve Ürün’ün tüm mali, manevi ve ticari hakları Dental Asistanım ‘a aittir. Dental Asistanım, Müşteri’ye Ürün üzerinde Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) vermeyi kabul etmekte olup Müşteri’ye tanınan bu sınırlı kullanım hakkı Dental Asistanım’a karşı, Dental Asistanım’ın başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz.
 • Müşteri, Ürün’ü yalnızca işbu Sözleşme’de belirtilen kapsamda kullanacak olup, bu hakkı ödünç veremez, temin ettiği lisans kapsamının dışında kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların (kişi, kurum, kuruluş şirket vb.) yararına sunamaz, kullandıramaz. Bu kapsamda Dental Asistanım tarafından Ürün kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, işlenmesi kesinlikle yasaktır. Ayrıca Müşteri’nin Ürün veya Dental Asistanım sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Ürün, Dental Asistanım ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, Ürün’ün ve Ürün’e ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Ürün’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya Ürün’e orantısız yük bindirmesi; Ürün’ün kaynak kodlarına veya Dental Asistanım’ın sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Ürün’ün çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, Dental Asistanım sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Müşteri, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde Dental Asistanım ve Ürün ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder. Müşteri ayrıca söz konusu yasaklara, Müşteri ile birlikte Ürün’ü lisanslı kullanan diğer kullanıcıların da uymasını sağlamakla yükümlü olup, Müşteri ile birlikte Ürünü lisanslı kullanan diğer kullanıcıların, bu kapsamdaki her türlü aykırılığından müteselsilen sorumlu olacaktır.
 1. Sorumlulukların Sınırlandırılması
 • Dental Asistanım, Ürün’ü “Olduğu Gibi” sağlamakta olup Ürün’ün hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Müşteri’nin kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. Dental Asistanım, Müşteri’nin (i) Ürün’ü kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya Sözleşme’de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Ürün üzerinde Müşteri, Müşteri ile birlikte Ürün’ü lisanslı kullanan diğer kullanıcılar veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan; (v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.
 • Müşteri ve Müşteri ile birlikte Ürün’ü lisanslı kullanan diğer kullanıcıların, Ürün’de oluşturulan belgelerden ve bunların içeriklerinden, bu belgelerin ve Ürün’ün kullanımından münhasıran sorumludur. Müşteri, belgeler, içerikler, hizmet, fikri mülkiyet ihlalleri ve Ürün’ün kullanımına ilişkin olarak Müşteri ile birlikte Ürün’ü lisanslı kullanan diğer kullanıcılar, üçüncü kişi ve kurumlar tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Dental Asistanım ‘u beri kıldığını kabul eder.
 • Müşteri, Ürün üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Dental Asistanım ‘ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Dental Asistanım ‘ın Ürün’ün herhangi bir cihaz ya da web tarayıcı ile uyumlu olduğuna dair bir taahhütte bulunmadığını, Ürün’ün işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
 1. Süre
 • İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından veya birebir satış sırasında Dental Asistanım ’a iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.
 • Sözleşme süresi aksi belirtilmediği sürece 1 yıl olup, Müşterinin sözleşme bitim tarihinden önce veya sözleşme bitiş tarihini takip eden 1 ay içeresinde bir sonraki yıla ait lisans bedelini ödemesi durumunda otomatik olarak uzar.
 1. Ücret
 • İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV dahil edilerek hesaplanır ve müşterinin onayına sunularak fatura karşılığında tahsilat gerçekleşir.
 • Ürün için sözleşme tarihinde lisans ve yenileme ücretleri EK 1 ekinde belirtilmiş olup, Dental Asistanım bu ücrete her yıl zam yapabilir. Dental Asistanım’un yapabileceği en fazla zam oranı, bir önceki yıla ilişkin Tüfe oranının 5 puan fazlası olarak sınırlandırılmıştır.
 • Müşteri ürün yenileme yapmak istemez ise veya yenilemeyi farklı bir kullanıcı üzerinden yapmak isterse bu durumda o tarihte belirtilen yeni ürün ücreti üzerinden kayıt yaptırmak durumundadır. Sözleşme sahibi müşteriler sözleşmelerinde bulunan fiyat çizelgesi üzerinden ücretlendirilmeye devam edecektir.
 • Dental Asistanım, sözleşme tarihinden sonra yürürlüğe giren kamu yaptırımlarıyla ürünün kullanımına ilişkin ortaya çıkan ekstra maliyetleri müşteriye yansıtma hakkını saklı tutar.
 • Ücret, müşteri ile yapılan özel bir sözleşme olmadığı sürece sipariş işlemi sırasında veya fatura kesim tarihinden itibaren 7 iş günü sonuna kadar nakit, banka kanalı veya kredi kartı ile müşteri tarafından ödenecektir.
 • Müşterinin ödemeyi geciktirmesi durumunda Dental Asistanım gecikme farkı yansıtma hakkını saklı tutar.
 • Dental Asistanım, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma ve kapalı tutma hakkını saklı tutar.
 • Müşteri Dental Asistanım’dan aldığı hizmetten memnun kalmaması durumunda, sözleşme tarihinden itibaren ilk 10 gün içeresinde hizmetin iptalini yazılı olarak talep edebilir. Bu durumda aktivasyon ve kullanılan SMS kredisi ücretleri yapılan ödemeden düşülerek müşteriye ücret iadesi 20 iş günü içeresinde yapılır.
 1. Askıya Alma
 • Ödeme ile ilgili kurallara uyulmaması durumunda, Dental Asistanım müşteriye verilen hizmetlerin tümünü durdurma hakkını saklı tutar.
 • Askıya alma durumunun devam süresince müşteri e-mail, sms, web erişimleri yapamaz ve e-mail, sms hesapları bloklanır.
 1. Fesih
 • Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine

getirmediği takdirde ya da iş bu sözleşmenin 11. maddesinde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, Dental Asistanım hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

 • Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, kabul ve taahhüt eder.
 • Müşteri, gerekçe göstermeksizin, sözleşme süresi sona ermeden 10 gün öncesine kadar yazılı olarak ihtar etmek şartı ile işbu sözleşmeyi sözleşme süresi bitiminde fesih etme hakkına sahiptir.
 • Sözleşmenin sona erme süresinden önce müşteri tarafından fesih edilmesi ya da iptali halinde, müşteri ürüne istinaden ödemiş olduğu yıllık lisans ücretini geri talep etmeyeceğini kabul eder. Yalnızca hesabına yüklemiş olduğu sms kredilerinin kalan miktarına denk gelen tutarın iadesini talep edebilir.
 1. Muhtelif Hükümler
 • Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Dental Asistanım işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince tarafların edimleri askıya alınacaktır.
 • Dental Asistanım, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, Sözleşme’nin yayın tarihinde Müşteri bakımından hüküm ifade edecektir.
 • Taraflar, Dental Asistanım ‘a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193′e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
 1. İletişim ve Adres Bilgileri
 • Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için Madde 11 de belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
 • Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.
 1. Ücretin Ödenmesinde Temerrüde Düşülmesi
 • Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık fatura tarihini takip eden 7 iş günü içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır.
 • Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her türlü alacak için Dental Asistanım’ ın dava yada icra takibi açması halinde bakiye borç miktarının %50’si kadar cezai şart, %20’si Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde Dental Asistanım’ ın teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 1. Yürürlük
 • Müşteri’nin, Ürün’ü kullanmaya başlamak için Site üzerinde sunulan formu doldurup işbu Sözleşme’yi onaylaması Müşteri’nin işbu Sözleşme’yi okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Müşteri’nin Ürün’e Sözleşme’yi onaylaması ile akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.
 1. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
  • İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.